Ấn tượng Điện ảnh 2019

Cảnh phim “Song Lang” - Bông sen vàng Liên hoan phim quốc gia 2019. Ảnh do ĐLPCC cung cấp. Ảnh: P.V
Cảnh phim “Song Lang” - Bông sen vàng Liên hoan phim quốc gia 2019. Ảnh do ĐLPCC cung cấp. Ảnh: P.V
Cảnh phim “Song Lang” - Bông sen vàng Liên hoan phim quốc gia 2019. Ảnh do ĐLPCC cung cấp. Ảnh: P.V
Lên top