Ấn Độ dự kiến tổ chức “Ngày quốc tế Yoga” tại Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cùng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm nơi dự kiến tổ chức "Ngày quốc tế Yoga". Ảnh: Hoàng Nga
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cùng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm nơi dự kiến tổ chức "Ngày quốc tế Yoga". Ảnh: Hoàng Nga
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cùng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm nơi dự kiến tổ chức "Ngày quốc tế Yoga". Ảnh: Hoàng Nga
Lên top