Amee, Jack, K-ICM, Sơn Tùng M-TP - những nghệ sĩ đa tài, nhiều thị phi

4 nghệ sĩ  đa tài của showbiz nhưng dính không ít thị phi. Ảnh: Cắt từ clip, MTPE
4 nghệ sĩ đa tài của showbiz nhưng dính không ít thị phi. Ảnh: Cắt từ clip, MTPE
4 nghệ sĩ đa tài của showbiz nhưng dính không ít thị phi. Ảnh: Cắt từ clip, MTPE
Lên top