Ấm nồng những sắc màu ''Sông Hồng Art’’ mùa thứ 3

Các thành viên nhóm ''Sông Hồng Art'' tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: L.Q.V
Các thành viên nhóm ''Sông Hồng Art'' tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: L.Q.V
Các thành viên nhóm ''Sông Hồng Art'' tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: L.Q.V
Lên top