Ấm áp những tấm lòng nghệ sĩ

Chi Bảo ra web “Chợ tình thương” giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: NSCC
Chi Bảo ra web “Chợ tình thương” giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: NSCC
Chi Bảo ra web “Chợ tình thương” giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: NSCC
Lên top