Album tiếng Nhật của TXT đạt thành tích “khủng”

Album tiếng Nhật “Still Dreaming” của nhóm TXT đạt thành tích mới tại Nhật. Ảnh nguồn: Xinhua.
Album tiếng Nhật “Still Dreaming” của nhóm TXT đạt thành tích mới tại Nhật. Ảnh nguồn: Xinhua.
Album tiếng Nhật “Still Dreaming” của nhóm TXT đạt thành tích mới tại Nhật. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top