Album mới của Justin Bieber bị chê… nhạt

Justin Bieber phát hành album mới “Justice” nhưng không được đánh giá cao. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber phát hành album mới “Justice” nhưng không được đánh giá cao. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber phát hành album mới “Justice” nhưng không được đánh giá cao. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top