Al Pacino, truyền cảm hứng với sự phẫn nộ của tâm hồn

Poster phim “Scent of A Woman” (1992), “City Hall” (1996) và “The Irishman” (2019). (chụp lại từ IMDB)
Poster phim “Scent of A Woman” (1992), “City Hall” (1996) và “The Irishman” (2019). (chụp lại từ IMDB)
Poster phim “Scent of A Woman” (1992), “City Hall” (1996) và “The Irishman” (2019). (chụp lại từ IMDB)
Lên top