Á quân Gương mặt thân quen Tố Ny: “Vừa muốn tiếng tăm, vừa muốn có tiền thì cuộc đời này không cho phép!”

Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.