Á hậu Thúy Vân truyền kinh nghiệm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên trước thềm thi Miss International 2018

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (trái) và Á hậu Thúy Vân
Nguyễn Thúc Thùy Tiên (trái) và Á hậu Thúy Vân
Nguyễn Thúc Thùy Tiên (trái) và Á hậu Thúy Vân
Lên top