Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Thảo: “Tôi không phải là “gà” của ai cả!”

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo trả lời truyền thông. Ảnh: SV.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo trả lời truyền thông. Ảnh: SV.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo trả lời truyền thông. Ảnh: SV.
Lên top