8 tháng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón chưa đến 50.000 khách

Các phóng viên cùng đại diện các công ty lữ hành tham quan bảo tàng trước buổi tọa đàm. Ảnh: Hiền Đức
Các phóng viên cùng đại diện các công ty lữ hành tham quan bảo tàng trước buổi tọa đàm. Ảnh: Hiền Đức