55 đơn vị tham gia My Music - tỏa sáng đam mê năm 2019

Buổi họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan âm nhạc học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Buổi họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan âm nhạc học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Buổi họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan âm nhạc học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top