3 thành viên của Blackpink có sản phẩm riêng: Ai tạo được dấu ấn nhất?

Từ trái qua: Rosé, Jennie, Jisoo nhóm Blackpink có những sản phẩm đã tạo ấn tượng với khán giả. Ảnh: MV
Từ trái qua: Rosé, Jennie, Jisoo nhóm Blackpink có những sản phẩm đã tạo ấn tượng với khán giả. Ảnh: MV
Từ trái qua: Rosé, Jennie, Jisoo nhóm Blackpink có những sản phẩm đã tạo ấn tượng với khán giả. Ảnh: MV
Lên top