3 điểm cắm trại không thể bỏ qua ở Quy Nhơn

Bạn sẽ được ngắm bình minh ngay cửa lều khi ngủ ở Eo Gió. (Ảnh: Minh Tính)
Bạn sẽ được ngắm bình minh ngay cửa lều khi ngủ ở Eo Gió. (Ảnh: Minh Tính)
Bạn sẽ được ngắm bình minh ngay cửa lều khi ngủ ở Eo Gió. (Ảnh: Minh Tính)
Lên top