2 thí sinh sáng giá Hoa hậu Việt Nam 2018 đột ngột dừng thi

Thí sinh Nguyễn Ngọc Nữ
Thí sinh Nguyễn Ngọc Nữ