2 tháng và 500 bức khỏa thân nghệ thuật

Kapil tại Vermont Studio Center (Mỹ). Ảnh: VIỆT VĂN
Kapil tại Vermont Studio Center (Mỹ). Ảnh: VIỆT VĂN
Kapil tại Vermont Studio Center (Mỹ). Ảnh: VIỆT VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top