2 cổng thành vừa được phát lộ ở Kinh thành Huế: Sẽ được tôn tạo, bảo vệ

Cổng thành ở phía Nam cống Lương Y (Đông thành Thủy Quan)- một khu vực phòng thủ trọng yếu của Kinh thành Huế xưa. Ảnh: P. Đạt
Cổng thành ở phía Nam cống Lương Y (Đông thành Thủy Quan)- một khu vực phòng thủ trọng yếu của Kinh thành Huế xưa. Ảnh: P. Đạt
Cổng thành ở phía Nam cống Lương Y (Đông thành Thủy Quan)- một khu vực phòng thủ trọng yếu của Kinh thành Huế xưa. Ảnh: P. Đạt
Lên top