140 nghệ sĩ tụ hội trong workshop và triển lãm quốc tế HAC 2019

Họa sĩ Trịnh Tuân - thành viên BTC sự kiện ''Hà Nội kết nối nghệ thuật'' lần thứ 4 - năm 2019 chia sẻ thông tin các chương trình hoạt động. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Trịnh Tuân - thành viên BTC sự kiện ''Hà Nội kết nối nghệ thuật'' lần thứ 4 - năm 2019 chia sẻ thông tin các chương trình hoạt động. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Trịnh Tuân - thành viên BTC sự kiện ''Hà Nội kết nối nghệ thuật'' lần thứ 4 - năm 2019 chia sẻ thông tin các chương trình hoạt động. Ảnh: L.Q.V
Lên top