12 thư viện đẹp nhất thế giới

Thư viện khoa học Luzhka ở Görlitz, Đức - Ảnh: Wikipedia
Thư viện khoa học Luzhka ở Görlitz, Đức - Ảnh: Wikipedia
Thư viện khoa học Luzhka ở Görlitz, Đức - Ảnh: Wikipedia