1 tỷ cho 5 dự án phim ngắn xuất sắc

Phỏng vấn thí sinh trong dự án phim ngắn CJ. ảnh do CJ CGV cung cấp.
Phỏng vấn thí sinh trong dự án phim ngắn CJ. ảnh do CJ CGV cung cấp.
Phỏng vấn thí sinh trong dự án phim ngắn CJ. ảnh do CJ CGV cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top