Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vợ nghệ sĩ Trần Lập bật khóc khi nhận giải thưởng thay chồng