Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự Long hoang mang khi Xuân Bắc trợ giúp trong “Ai là triệu phú“