Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Top 5 showbiz: Trung Quốc ăn cắp ý tưởng ‘Max Điên’ thành ‘Shelia Điên’