Top 5 showbiz: Thuỷ Top lúc hiền, lúc ác, 'khùng điên các kiểu' trong MV mới