Top 5 showbiz: Thu Phương tựa vai trai trẻ trong single mới