TOP 5 showbiz: Teen boy du học Mỹ ‘tố’ con gái Việt lợi dụng