Top 5 showbiz: Quang Vinh bất ngờ hội ngội Bảo Thy sau 8 năm xa cách