Top 5 showbiz: Mariah Carey đau đớn đốt váy cưới Valentino 250.000 USD