Top 5 showbiz: Mai Ngô cười giễu khi nói về phần thi của Khánh Ngân