Top 5 showbiz: Khắc Tiệp “chết ngất” với ngôi nhà dát vàng của Lý Nhã Kỳ