Top 5 showbiz: Hacker gửi tâm thư muốn Phạm Hương bảo mật tài khoản tốt hơn