Top 5 showbiz: Diễn viên Việt bị đánh tím bầm mắt, chảy máu mũi ở Sydney