Top 5 showbiz: Cảnh trần trụi gây tranh cãi trong MV mới của Đức Tuấn