Top 5 showbiz 24h: Nhã Phương tình tứ lên sóng cùng trai Hàn lúc Trường Giang vắng mặt