Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SHOWBIZ 24H: Trang Pháp thẳng tay tát Cường Seven