Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ guitar thế giới cover “Nơi này có anh” của Sơn Tùng