Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ Tâm giàu đến mức nào?