Muốn biết “thả thính” là gì thì nghe bài thuyết trình của cậu học trò Đà Nẵng này