Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mạng xã hội lan truyền clip cảm động người cha nghèo thi hát vì hai con bị bại não