Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không thể tin: Máy bay giấy bay xa tới 70m