Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội FA phát hờn với cảnh quay “so deep” trong “Nơi này có anh” của Sơn Tùng MTP