Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Em trai mách lẻo, người anh bị bố đập tan máy điện tử