"Đột kích" cửa hàng tự phục vụ trả tiền kiểu “Tin nhau là chính“