Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều đặc biệt trong quán “Cà phê xe đẩy” lần đầu tiên ở Hà Nội