Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn xuất ấn tượng của Hán Văn Tình trong "Đất và người"