Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cụ bà 80 tuổi cầm dao tự vệ sau khi xem game VR