Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm NV1, NV2 ĐH Luật TPHCM năm 2011