Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm chuẩn, điểm NV2, NV3 ĐH Phòng cháy Chữa cháy năm 2011