Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm chuẩn, điểm NV2 Học viện Y Dược cổ truyền VN năm 2011